ติดต่อเรา


ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :น้ำร้อนวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :Namronwittayakom
เขตพื้นที่การศึกษา :40
ที่อยู่ :33 หมู่ 2 ต.น้ำร้อน
ตำบล :น้ำร้อน
อำเภอ :วิเชียรบุรี
จังหวัด :เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :67130
ระดับที่เปิดสอน :มัธยมศึกษา